Vlaanderen zet zich in voor een kwalitatieve rijopleiding.

Doel:
Het terugdringen van verkeersongevallen, beginnende bestuurders als kwetsbare groep helpen.
Het samenbundelen van krachten: rijscholen, begeleiders en leerling-bestuurders. 

 

Doel van het vormingsmoment :

  • Begeleiders ondersteunen bij hun rol.
  • Vertrouwd maken met leer- en oefenproces.
  • Reflecteren over engagement en benodigde kennis, rijvaardigheden en attitudes, om zo de leerling bestuurder te laten uitgroeien tot een veilige bestuurder.

 

Wie moet dit volgen :

Dit is verpicht vanaf 1/10/2017 voor de begeleider(s) die een leerling willen begeleiden voor het behalen van het rijbewijs cat B met begeleider (36 maand).

Wie begeleider wil worden moet eerst een erkend vormingsmoment van 3 uur gevolgd hebben in een erkende rijschool (dit is geen examen).

Na dit vormingsmoment ontvangt de begeleider(s) van ons een begeleidersattest.

Kostprijs vormingsmoment : 20 € per begeleider.

De leerling mag het vormingsmoment gratis mee volgen.


Hoe voorlopig rijbewijs aanvragen?

Met dit begeleidersattest en het document "Aanvraag voorlopig rijbewijs" ga je naar de gemeente en kan je het voorlopig rijbewijs aanvragen.

Zonder dit begeleidersattest is de aanvraag niet mogelijk.

Dit attest blijft 10 jaar geldig.

Praktijk : wijzigingen reglementering vanaf 1/10/2017 :

Het vormingsmoment is verplicht vanaf 1/10/2017 voor de begeleider(s) alvorens men een voorlopig rijbewijs met begeleider kan aanvragen.

(Is niet van toepassing voor de begeleider(s) waarvan het voorlopig rijbewijs is afgeleverd v  oor 1/10/2017).

De stage is opgetrokken van 3 maanden naar  9 maanden, men kan het praktijkexamen pas afleggen wanneer het voorlopig rijbewijs 9 maanden lopende is.

Geldigheid voorlopig rijbewijs: 36 maanden.

Meer info op www.rijbewijzer.be

 

Inschrijven:

Kan op kantoor of via www.rijschoolnouwen.be of 089 84 56 00 of 0477 30 25 46

 

Datums vormingsmoment: op voorhand inschrijven !


woensdag : 04/03/2020  : 19.00 u - 22.10 u.

Woensdag : 11/03/2020  : 19.00 u - 22.10 u.