Privacyverklaring voor rijschoolnouwen.be

Versie 0.1 – 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de  verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.


1 Verantwoordelijken

Nouwen Ivo, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens die u via de site doorgeeft. Op www.rijschoolnouwen.be is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@rijschoolnouwen.be.


2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Via de site verwerken wij persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:

  • contact leggen ● klantenbeheer

2.2 Verwerkte gegevens

Om jou te begeleiden en te contacteren is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

  • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam)
  • privé-contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email)

2.3 Ontvangers

De enige ontvangers van deze gegevens zijn: www.rijschoolnouwen.be

2.4  Verwerkers

Rijschool Nouwen zal ook de enige verwerker van deze gegevens zijn. De gegevens worden opgeslagen in ons systeem en zullen nooit verder verdeeld worden. Zolang als u klant bent bij ons zullen de gegevens bewaard worden. Nadien zullen ze vernietigd worden.

2.5 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden als klant. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming hiervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op www.rijschoolnouwen.be  kan je opvragen via: privacy@rijschoolnouwen.be

 

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

  • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom onze firma die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
  • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de firma van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie.
  • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen.

U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.

  • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de firma, permanent en volledig verwijderd worden.
  • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
  • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten. ● recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@rijschoolnouwen.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens.