• Een kandidaat-bestuurder die vanaf 01-03-2024 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvraagt, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur gevolgd heeft bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Momenteel ga ik het vormingsmoment nog niet aanbieden.
  • Het vormingmoment moet u als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.
  • Volgde u het vormingsmoment al tijdens de vorige periode, dan moet u het niet meer opnieuw volgen. U moet wel het papieren begeleidersattest, dat u na het vormingsmoment ontving, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

  • Indien je dit attest niet meer hebt, kan je dit bij onze rijschool opvragen.